DE RETORN A L'ESCOLA

Per a molts nens resulta estressant tornar de nou a l'escola. És una adaptació progressiva que suposa un gran esforç físic i psíquic.


Es torna a començar amb la rutina diària.

És molt important recuperar els horaris de dormir, de menjar, d’aixecar-se, uns dies abans de la tornada per habituar-se a la nova etapa escolar.

Aquesta tornada pot ocasionar una manca d’energia que pot provocar estres i ansietat. Per disminuir aquest nerviosisme hi ha el romaní, el pollen i la Jalea Real que a més són tonificants i estimulants.


Cal vigilar el pes de la motxilla.

Un dels principals problemes de la tornada a l'escola per als nens és la motxilla, La sobrecàrrega d'aquesta, així com la seva incorrecta posició, són factors molt importants a tenir en compte pels pares per evitar lesions o patologies d'esquena en els seus fills.

Segons els experts, el pes de les motxilles ha d'estar entre el 10 i el 15% del pes corporal de l'escolar. D'altra banda, els objectes més pesats s'han de concentrar en la part superior de la motxilla, perquè el pes dels mateixos recaigui principalment sobre l'esquena.

A més, en aquest sentit, els tirants de la motxilla han d'estar encoixinats i el nen ha penjar tots dos per repartir la càrrega entre les dues espatlles.

"L'escoliosi no es manifesta fins a l'adolescència, per la qual cosa és bàsica la prevenció des de petits".

L'alternativa més recomanable per evitar els problemes de les motxilles és la utilització de carteres amb rodes que puguin arrossegar evitant la sobrecàrrega. També és essencial no transportar material escolar en excés, per la qual cosa l'existència de taquilles individualitzades a l'escola o el transport del material diari imprescindible són alternatives gens menyspreables.


Aparèixen els catarros amb el canvi d'estació.

Es recomanable incorporar a la dieta: els nutrients, les vitamines i els minerals necessaris per augmentar les defenses del cos i mantenir els seus nivells òptims.

L’aport de vitamina C és primordial i es troba a les fruites i verdures de temporada. També es pot prendre en forma de suplements vitamínics.

Els probiòtics estimulen el creixement de les cèllules intestinals, augmenten la resposta del sistema immunològic enfront de diversos agents agressors. També es poden combinar amb vitamines i Jalea Real.


Possible aparició de polls.

Què fer quan aquests insectes tan molestos i contagiosos, sobretot en els nens de 2-10 anys, apareixen en els seus caps? S’ha de fer un tractament amb pediculicides però sols si existeix infestació. Aquest tractament es basa en:

Tractar la infestació amb pediculicides. No usar en nens menors de 2 anys.

Eliminar els polls i ous de forma mecànica amb una llemenera (pinta especial) cada dia després del tractament durant 10 dies.

Prendre mesures ambientals. Rentar la roba i els llençols amb aigua calenta (40°) i passar l’aspiradora per les cadires i els sofàs.

Comunicar-ho a l'escola. És necessari comunicar-ho a totes les persones que l’envoltin i extremar les mesures higièniques.


SI TENS ALGUN DUBTE, PREGUNTA AL TEU FARMACÈUTIC