Migranya o mal de cap?

La cefalea, que popularment es coneix com a mal de cap, és una sensació dolorosa localitzada al crani. És un símptoma que pot presentar-se acompanyat d’altres, com passa a la majoria dels processos febrils, o com a símptoma destacat d’alguna malaltia, encara que, igualment, pot aparèixer com a única patologia.

Gairebé tothom ha patit cefalea en algun moment de la vida, i per això és un dels principals motius de consulta. Són freqüents les cefalees que es presenten per situacions

 • de tensió,
 • estats d’estrès,
 • ansietat o depressió, sigui en episodis aïllats, que poden fàcilment relacionar-se amb aquella situació concreta, o de manera crònica, amb manifestacions, fins i tot, diàries.

La localització del dolor pot variar, i també arribar a desaparèixer durant part de la jornada; en aquests casos, la cefalea sol respectar el descans nocturn.


La MIGRANYA, un tipus de CEFALEA

Així mateix, un altre tipus de mal de cap també molt freqüent és la migranya, que es caracteritza

 • per una evolució en crisis repetitives,
 • i per deixar el pacient totalment asimptomàtic durant els intervals.

Aquesta simptomatologia pot afectar totes les edats, però principalment ho fa entre els 30 i 40 anys, amb una gran predominança femenina.

 • Les crisis de migranya solen tenir una durada d’entre 4 i 72 hores, i comporten una incomoditat funcional notable que repercuteix en la vida professional, familiar i social.
 • Generalment, aquestes crisis són de tipus pulsatiu i unilateral, i es localitzen en un sol costat del cap.
 • A més, poden manifestar-se en qualsevol moment, però en molts casos són originades per desencadenants que varien segons la persona.

El factor desencadenant més habitual és

 • l’estrès,
 • al qual segueixen en freqüència les alteracions del son, sigui per falta o per excés.
 • D’altra banda, les crisis de migranya també poden desencadenar-se per manca d’alimentació durant moltes hores o,
 • fins i tot, per la ingestió de determinats aliments. En aquests casos, els aliments que poden provocar migranyes varien segons la persona; així, per exemple, considerant els més directament implicats en l’aparició de crisis, es troben els aliments rics en tiramina (com formatge o xocolata), nitrits (que s’incorporen com a conservants a les salsitxes, pernil, bacon, etc.) o glutamat sòdic (un altre conservant responsable de la coneguda síndrome del restaurant xinès, que apareix 20 minuts després d’haver començat l’àpat amb una cefalea sorda, discreta i amb sensació de tensió). Finalment, també el consum d’alcohol, sobretot de vi blanc i cava, la participació del qual està comprovada, s’associa a la seva aparició.


QUÈ em puc PRENDRE si tinc MAL DE CAP?

No hi ha un tractament capaç de curar les cefalees de manera definitiva, però sí medicaments que, si es prenen tan aviat com comencen els símptomes, eliminen el dolor de forma eficaç.

 • El tractament inicial a les cefalees de lleus a moderades serà un analgèsic, i en els pacients migranyosos, preferentment associat a un antivomitiu.
 • En cas d’intensitat moderada-greu, o quan la repetició de les cefalees sigui freqüent, el metge n’establirà el tractament o, fins i tot, determinarà la necessitat de la profilaxi que ha de seguir cada pacient de forma individual, d’acord amb el grau d’afectació que la seva situació presenti. Cal no oblidar que l’ús repetitiu d’analgèsics en dosis elevades per a cefalees tensionals cròniques pot ser la causa de la pròpia cefalea.

Les cefalees són processos benignes en la majoria dels casos, encara que poden significar un important deteriorament de la qualitat de vida de qui les pateix.


CONSELLS

 • La cefalea de tensió es produeix quan hi ha un estat d’estrès, ansietat o depressió.
 • És útil observar en quines circumstàncies es presenta mal de cap, per identificar les causes que el precipiten.
 • La majoria dels pacients amb migranya troben alleujament passant a descansar en aquell moment en una habitació silenciosa i fosca.


Font d’informació: COFB