Traumatismes

Es considera traumatisme tota agressió que pateix l’organisme provocada per l’acció d’agents físics o mecànics exteriors.

Són lesions freqüents causades per accidents domèstics, laborals, esportius o de trànsit i per caigudes casuals.


Traumatismes als BRAÇOS i a les CAMES


Esquinç.
 

És la separació temporal de dues superfícies articulars que provoca l’estirament o el trencament dels lligaments. El més freqüent és l’esquinç de turmell:

Com podem saber que ens hem fet un esquinç i no una fractura?

Amb l’esquinç es nota dolor localitzat a la zona de la lesió, però podem repetir voluntàriament el moviment que l’ha provocat, és a dir, és possible moure l’articulació encara que el dolor augmenti. Si fos una fractura o una luxació no es podria repetir el moviment (impotència funcional).

I ara què fem?

 • Per disminuir el dolor i la inflamació, el més recomanable és aplicar fred local. Ho podem fer amb les bosses prefabricades de gel d’ús sanitari que podem tenir al congelador (ho apliquem directament a la pell), o bé, amb glaçons que embolicarem en un tros de roba (drap o tovallola).
 • Asseguts, mantindrem la cama afectada lleugerament elevada tota l’estona que sigui possible, en posició còmoda, i buscarem assistència sanitària.
 • Si han de passar unes hores fins que arribem a un centre mèdic, podem immobilitzar el turmell amb un mocador gran o altra peça de roba. Amb el peu en angle de 90 graus, la farem lliscar des de l’avantpeu cap al tendó d’Aquil·les, fent forma de 8. La pressió que exercirem ha de ser la justa per a que s’aguanti el gel i el turmell quedi estable. Sabrem si ho fem bé perquè el dolor no ha de ser més intens que sense la immobilització. Si el dolor augmenta amb la immobilització, l’hem de retirar.
 • En el centre sanitari ens faran el diagnòstic acurat i ens aplicaran l’embenat adient durant una setmana aproximadament.

Luxació.
És la separació permanent de les superfícies articulars.

Com ho sabem?

Perquè sentirem un dolor molt fort, la zona luxada. Si la comparem amb la mateixa part del membre sà (clavícula, colze…) es deforma i la possibilitat de moviment queda limitada.

Què hem de fer?

 • Immobilitzar l’articulació tal i com hagi quedat.
 • No intentar mai ‘recol·locar’ la luxació.
 • I traslladar la persona a un centre sanitari el més aviat possible, per tal de reduir i tractar la lesió.


Fractura. 

És la pèrdua de continuïtat de l’os. Poden ser obertes, si hi ha ferida a la pell, o tancades, si pell està intacta.

Com ho sabem?

Perquè el dolor augmenta amb la mobilització de la zona, a més, l’extremitat es pot haver deformat o escurçat i apareix inflamació i morats. La zona afectada no es pot moure voluntàriament (impotència funcional).

Quines complicacions suposa?

Es poden lesionar els vasos sanguinis propers (venes o artèries) provocant hemorràgies internes (per això l’aparició de morats difusos per la pell), i/o que s’infecti en cas de ferida a la pell.

Què hem de fer?

 • Si és fractura d’extremitats inferiors, no s’ha de moure la persona per evitar agreujar la fractura (a no ser que l’entorn on es trobi suposi un risc per a la vida, per exemple, en cas d’incendi).
 • Si és en extremitats superiors, retirarem els anells, polseres i rellotge, immobilitzarem el braç/canell/dit fent ús d’alguna superfície rígida (encoixinada prèviament) com a fèrula de recolzament i el mantindrem elevat mentre traslladem a l’accidentat a un centre sanitari.
 • Si hi hagués ferides, abans d’immobilitzar les taparem amb gasses i farem lleugera pressió per aturar el sagnat si fos el cas.


Traumatisme a la COLUMNA VERTEBRAL

Els cops a la columna poden afectar als ossos i articulacions i a la medul·la espinal. Es produeixen per caigudes des de gran alçada, caigudes sobre les natges o assegut, cops directes sobre la columna, o moviments violents de coll (el més típic és en cas de frenada i impacte circulant en vehicle).

Com ho sabem?

 • Els símptomes que indiquen fractura són dolor al clatell, espatlla i/o esquena, deformitat o contractura muscular.
 • El que indica lesió a la medul·la és la impossibilitat de moure braços o cames, formigueig als dits de mans o peus, i/o incontinència al moment.

Què hem de fer?

Si apareix la simptomatologia de lesió medul·lar i no som experts a tractar amb un pacient accidentat, no l’hem de moure, cal avisar al servei d’urgències. Ells l’immobilitzaran i el traslladaran a un centre hospitalari.


Traumatisme al CAP

Els cops al cap són freqüents en caigudes casuals, accidents de trànsit o esportius. La majoria de vegades les persones es recuperen sense problemes, però cal saber quins són els símptomes que poden suposar una lesió greu.

Com sabem si és greu?

 • Si la persona ha perdut el coneixement
 • Té mal de cap persistent i rigidesa al coll
 • Està molt endormiscada
 • Vomita repetidament
 • Li costa parlar o expressar-se
 • Té alteracions a la vista o la mida de les pupiles és clarament diferent
 • Li surt sang o líquid transparent pel nas o les orelles
 • Ha perdut la força en alguna extremitat, convulsiona, no camina normal o no té equilibr

Què hem de fer?

 • Si no es tracta de cap dels símptomes anteriors, aplicarem fred a la zona. Si hi ha una ferida sagnant hi farem pressió uns 5 minuts, i cal acudir a un centre sanitari per posar-hi punts de sutura si escau.
 • Si l’accidentat és un ciclista o un motorista, no s’ha de retirar el casc. Cal procurar no moure el coll per si hi hagués lesió a la columna.
 • Si la víctima no es pot moure o està inconscient avisarem al 112 (telf. d’emergències).


RECORDEU

 • El més important en cas de traumatisme és immobilitzar.
 • Abans de manipular alguna zona afectada per traumatisme hem de saber què fer per no empitjorar la situació. Davant del dubte, val més no fer res i demanar ajuda sanitària.
 • Com a regla general no donarem analgèsics en el moment de produir-se el traumatisme, ja que podrien emmascarar alguns símptomes en la posterior valoració mèdica.


Font d’informació: COFB