Farmaciola d'hivern

La farmaciola personal o familiar, la que conté la medicació crònica de la família i els medicaments habituals per atendre una urgència que no necessita atenció mèdica, s’ha de preparar també per poder tractar els trastorns menors que puguin aparèixer durant l’hivern.

Amb l’arribada dels mesos d’hivern es presenten problemes de salut relacionats amb el fred. Les baixes temperatures propicien l’aparició de refredats, estats gripals i sequedat de la pell, entre d’altres. Encara que normalment el cos els resol per si mateix, és important no deixar de tractar els símptomes que es manifesten sobtadament, per pal·liar el malestar que produeixen i evitar possibles complicacions a mitjà o a llarg termini.

La febre, la tos, la mucositat, la congestió nasal, la rinorrea, la irritació del coll, el llagrimeig dels ulls, el malestar general o l’aparició de clivelles a la pell per agressió de l’aire fred, són símptomes molestos que solen alleugerir-se amb alguns medicaments, els quals poden formar part de la farmaciola.

Aquests medicaments han de ser administrats de manera responsable, sota el consell del farmacèutic o que hagin estat prescrits pel metge per tal d’atendre una situació de trastorn menor de salut.


Quins són els medicaments que ha de contenir?

Si volem preparar una farmaciola d’hivern els medicaments principals a tenir en compte per atendre una emergència són:

  • els antitèrmics, per combatre la febre
  • els analgèsics, per atenuar el malestar i el dolor muscular o el mal de cap.

Opcionalment es poden afegir:

  • descongestionants orals o nasals
  • antihistamínics, per evitar el degoteig nasal i els esternuts
  • antitussígens, per evitar la tos
  • mucolítics i expectorants, per fluïdificar i eliminar la mucositat
  • antisèptics bucofaringis per suavitzar la irritació del coll.

Si quan iniciem el tractament, aquests símptomes empitjoren o no milloren en una setmana, cal anar al metge.

No s’ha d’oblidar tenir sempre a mà un termòmetre corporal digital en bon estat i que funcioni correctament per poder prendre la temperatura del cos.

També cal disposar d’hidratants corporals, labials i per a les mans, per protegir-se de l’agressió del fred i evitar que el debilitament de la pell faciliti lesions i l’entrada a l’organisme d’agents infecciosos.

Per a qualsevol dubte de salut sobre els habituals trastorns dels mesos d’hivern, pot consultar al seu farmacèutic.


CONSELLS

  • Utilitzi els medicaments de la seva farmaciola amb responsabilitat.
  • Consulti sempre l’ús dels medicaments al seu farmacèutic.
  • No oblidi revisar la caducitat i la conservació dels medicaments que conté la seva farmaciola.


Font d’informació: COFB