La farmaciola del viatger

Un dels passos a seguir quan s’està organitzant qualsevol viatge és el de preparar la farmaciola amb els medicaments i productes indispensables per fer de la nostra aventura una experiència segura. 

Per elaborar la farmaciola de viatge és molt important conèixer les característiques del destí i la durada del nostre viatge. Cal informar-se a través de les unitats de salut internacional, de les vacunes i la medicació específica recomanades que necessitarem segons el destí triat, com per exemple la profilaxis per la malària si es viatja a un país tropical. 

La preparació de la farmaciola de viatge ha d’incloure medicaments bàsics i material de cura pensats per tractar trastorns comuns. Però també ha de contenir aquella medicació profilàctica específica pel país de destí, així com la medicació crònica que estiguem prenent. Es recomana portar les receptes mèdiques dels medicaments crònics acompanyades d’un informe mèdic actualitzat, a ser possible redactat en anglès, i la cartilla de vacunació. 

Què ha de contenir una farmaciola de viatge? 

En una farmaciola bàsica de viatge hi hem de trobar com a mínim: 

 • Analgèsics per tractar la febre i el dolor (ex: paracetamol). 
 • Laxants, en cas de restrenyiment, com ara supositoris de glicerina. 
 • Antidiarreics i sobres per rehidratació oral. Nota: si la diarrea durés més de 3-4 dies i anés acompanyada de febre, vòmits i femtes sanguinolentes convindria apropar-se a un centre de salut. 
 • Antiàcids per alleugerir els possibles símptomes d’acidesa estomacal que poden aparèixer degut als canvis en l’alimentació. 
 • Col·liri hidratant, per calmar l’ull sec i la irritació produïda pel clor de la piscina o dels aires acondicionats entre altres factors. 
 • Medicaments per la prevenció del mareig, com per exemple al desplaçar-se en vaixell, avió o cotxe. Cal prendre’ls un mínim de 30 minuts abans d’iniciar el viatge. 
 • Tractament per les picadures d’insectes i reaccions al·lèrgiques cutànies (antihistamínics tòpics). 
 • Repel·lents d’insectes per aplicar sobre la pell que continguin DEET 20-40%. En cas de viatjar a països tropicals també es recomanen mosquiteres pel llit i permetrina esprai per aplicar sobre la roba y la mosquitera. 
 • Crema solar d’SPF mínim 50, llapis labial amb factor de protecció solar i aftersun per calmar la pell després de l’exposició 
 • Material de cura bàsic com serien: apòsits, tiretes, esparadraps, antisèptics tòpics per tractar petites ferides, gasses, pinces, tisores, punts de sutura i termòmetre. 

ÉS IMPORTANT 

 • Mantenir els medicaments en les condicions adequades de temperatura per garantir la correcta conservació i guardar-los en el seu embalatge original per tenir accés al prospecte i la data de caducitat.
 • S’aconsella portar a la bossa de mà una petita quantitat dels medicaments que es necessitaran durant el viatge per si es donés la pèrdua o robatori de l’equipatge. 
 • Serà necessari que el pacient presenti la recepta dels medicaments que en requereixen, com és el cas dels antibiòtics o per la profilaxis per la malària. 
 • Cal informar-se sobre les mesures de control sanitari respecte a la COVID-19 lligades a l’origen i destí del viatge, així com les possibles restriccions durant l’estada i l’ús de la mascareta. 

Font d’informació: COFB