Lactància materna i complements alimentosos

Els complements alimentosos durant la lactància són necessaris en els casos en que hi hagi una deficiència justificada (malaltia materna, dieta restrictiva, dèficit nutricional sever) amb l’objectiu de cobrir les necessitats nutricionals. O bé en el cas d’alguns nutrients com el ferro, el iode, l’àcid fòlic o la vitamina B12 en dones veganes o vegetarianes estrictes, ja que els nivells requerits durant la lactància són difícilment assolibles mitjançant la dieta.

NUTRIENTS:

FERRO

  • Es pot recomanar per recuperar les pèrdues durant el part.
  • Cal tenir en compte que les dones amb lactància materna exclusiva presenten habitualment amenorrea i, per tant, durant aquest període no tenen pèrdues de ferro amb la menstruació.

Es podria dir, doncs, que la lactància té un efecte protector de la deficiència materna de ferro.

Ingesta recomanada:  No són necessaris complements alimentosos durant la lactància tret que es presenti deficiència de ferro. En cas necessari la dosi seria de 9-10 mg de ferro al dia.


IODE

  • Les necessitats de iode per a la dona lactant són gairebé el doble que fora de la lactància.
  • A més de cobrir les necessitats pròpies de la mare, ha de garantir que la criatura rebi a través de la llet el iode que necessita per a la síntesi d’hormones tiroidals.

Ingesta recomanada:  290 μg de iode al dia en forma de iodur potàssic.


VITAMINA D

  • La deficiència de vitamina D en la dona embarassada i lactant és freqüent.
  • Les mares que han restringit la ingesta d’aliments, com ara les vegetarianes estrictes, i les que tenen una exposició limitada a la llum solar poden presentar nivells plasmàtics molt baixos i requerir complements alimentosos.

Ingesta recomanada:  No es recomana un suplement de vitamina D en dones lactants, només en cas de deficiència.


VITAMINA B12

  • En mares sense carències nutritives, presenten concentracions de vitamina B12 adequades.
  • En mares vegetarianes estrictes o veganes, mares desnodrides o amb anèmia perniciosa les concentracions de vitamina B12 són baixes i es requereixen complements alimentosos.

Ingesta recomanada:  Només en casos de deficiència és important que la mare rebi un suplement de vitamina B12 durant tota la lactància, ja que la deficiencia d’aquesta vitamina al lactant pot tenir efectes neurològics a curt i llarg termini. La dosi seria de 2,8 μg al dia de vitamina B12.


ÀCID FÒLIC

  • S’excreta de manera activa en la llet materna primant sobre les necessitats maternes de folat, cosa que pot arribar a provocar dèficit matern.

Ingesta recomanada:  No cal incorporar complements amb àcid fòlic si la dieta és adequada. si fos necessari la dosi seria de 500 μg d’àcid fòlic


VITAMINA A

  • El contingut de vitamina A a la llet disminueix a mesura que progressa la lactància, tot i que la quantitat obtinguda amb una dieta equilibrada és adequada i la suplementació no és necessària.

Ingesta recomanada:  La quantitat obtinguda amb una dieta equilibrada és adequada i la suplementació no és necessària.


PROBIÒTICS:

Hi ha certa evidència sobre l’ús de L. fermentum CECT 5716, L. salivarius CECT 5713 i L. gasseri CECT 5714 en mastitis ja que disminueixen significativament el recompte d’estafilococs i la simptomatologia clínica. No obstant això, calen més estudis.


Altres complements alimentosos utilitzats

FENIGREC. 

Poca evidència com a galactogog. Donada la seva àmplia utilització i la seva falta de toxicitat, el consum moderat seria compatible amb la lactància, però en altes dosis pot produir hipoglucèmia.


CARD MARIÀ. 

S’excreta en llet materna en escassa o nul·la quantitat. No hi ha proves de la seva eficàcia com a galactogog. El millor galactogog és l’autoconfiança materna amb una lactància a demanda freqüent i amb la tècnica correcta.


NABIU VERMELL.

S’utilitza el suc del fruit Conté proantocianidines (PAC), antocianòsids, flavonoides i àcids fenòlics. Eviten l’adherència bacteriana i es fa servir com a preventiu d’infecció urinària. No presenta risc per a la lactància materna.


COMPLEMENTS PER A LA CAIGUDA DE CABELL.

Normalment inclouen aminoàcids sofrats, L-cisteïna i L-metionina, que participen en el transport de ferro i zinc. També contenen vitamines del grup B (inclosa la biotina, que regula la secreció sebàcia) i el seleni. Per la seva banda, l’extracte de mill, ric en vitamines, àcids grassos essencials, minerals i capilectina, frena la caiguda dels cabells i també n’estimula el seu creixement.


Font d’informació: COFB