Per a què serveix el gel d'àloe vera?


L’àloe vera, de la família de les Asphodelaceae, pertany al gènere Aloe, que inclou més de 350 espècies vegetals. Les plantes d’aquest gènere s’han utilitzat des de l’antiguitat a la medicina tradicional de molts països i aquest ús es pot documentar des de les civilitzacions més antigues.

Actualment, l’espècie més popularitzada és l’Aloe vera L. (Aloe barbadensis Miller), originària de Barbados i cultivada a països de clima càlid.

També té interès l’Aloe ferox Miller, anomenat àloe del Cap, que es cultiva a l’Àfrica.


A partir d’aquestes dues espècies s’obtenen dos productes diferents:

 • l’àloe o sèver, que s’extreu mitjançant incisions a l’epidermis de les fulles fresques i que és ric en derivats hidroxiantracènics d’efectes laxants,
 • i el gel d’àloe, substància mucilaginosa que s’obté a partir del parènquima o polpa de les fulles d’Aloe barbadensis, que té polisacàrids com a principals constituents i que s’empra en higiene, en cosmètica i en el tractament de diversos problemes de la pell.


Quina és la utilitat del gel d’àloe vera?

La qualitat i eficàcia del gel d’àloe ve condicionada pel contingut i composició en polisacàrids, que varia segons els cicles vitals de la planta i les variacions climàtiques a què es veu sotmesa. Per això és essencial utilitzar productes en què la qualitat de l’àloe estigui garantida des del cultiu i la recollida fins al producte final.


Dels estudis publicats en els darrers anys es desprèn que el gel d’àloe és molt eficaç en

 • la cicatrització de ferides,
 • cremades de primer i segon grau,
 • cremades solars,
 • èczemes,
 • dermatitis agudes,
 • irritacions
 • i abrasions de la pell,

afavorint-hi la hidratació, cicatrització i regeneració i reduint-hi la inflamació i el dolor, a causa de les accions hidratant, cicatritzant, antiinflamatòria, immunomoduladora i antiviral que presenta.


Té efecte antienvelliment?

El gel d’àloe és també un ingredient habitual en molts productes d’higiene i cosmètica a causa de les propietats hidratants i emol·lients que té i a causa del seu efecte antienvelliment.

El gel ha d’estar lliure de derivats hidroxiantracènics, ja que aquests poden provocar al·lèrgies, dermatitis de contacte i fins i tot fotodermatitis (alteracions de la pell produïdes per les radiacions UV del sol).

Si es fa un ús casolà de la planta, s’ha d’aplicar sobre la pell la part central de la polpa, evitant la que es troba sota l’escorça, ja que pot contenir substàncies causants d’al·lèrgies, dermatitis i fotosensibilització.


CONSELLS

 • És essencial utilitzar productes en què la qualitat de l’àloe estigui garantida des del cultiu i la recollida fins al producte final.
 • El gel d’àloe és un ingredient habitual en productes d’higiene i cosmètica per les propietats hidratants i emol·lients que té i pel seu efecte antienvelliment.


Font d’informació: COFB