Protecció Solar

Ningú no posa en dubte que el sol és imprescindible perquè hi hagi vida a la Terra, al mateix temps que tothom assegura que un excés de sol sense protecció solar pot tenir efectes molt nocius per a les persones.
La societat actual assimila bronzejat amb salut, i no sempre estan relacionats.

EL SOL
La llum solar ens proporciona efectes fisiològics positius:
 • Estimula la síntesi de vitamina D (la qual prevé el raquitisme i l’osteoporosi).
 • Dóna sensació de salut i de benestar, té un efecte estimulant sobre el nostre cervell.
 • Actua positivament en patologies cutànies com la psoriasi o la dermatitis atòpica.
 • Fins i tot, en alguns casos estimula la síntesi dels neurotransmissors cerebrals responsables de l’estat anímic (potser per això es relaciona els països càlids amb l’alegria i la gresca i els països freds amb la serietat i la depressió).
Però el que resulta clar és que actualment cal sospesar els avantatges i els inconvenients que té una exposició excessiva al sol sense protecció.

Quins són els EFECTES SECUNDARIS de les radiacions solars?
El sol emet una successió de partícules energètiques: els fotons. El fotó, en la seva vibració i desplaçament, crea una ona. La longitud d’ona és la distància que separa dos màxims i la seva unitat és el nanòmetre = 1/1.000.000.000 m.
La llum solar es descompon en diverses longituds d’ona, de les quals tres arriben al planeta Terra.
L’energia d’aquestes radiacions és inversament proporcional a la seva longitud d’ona. És a dir: com més curta és aquesta longitud més energia té.


TIPUS DE RADIACIONS

Ultraviolada (efecte biològic): segons la seva longitud d’ona, podem distingir tres grans zones de radiacions ultraviolades:
 • UVC: entre 200 i 280 nm. No arriben a la superfície de la Terra. Són molt perilloses per a l’home i les absorbeix la capa d’ozó de l’atmosfera.
 • UVB: entre 280 i 320 nm. Són molt energètiques i responsables de les cremades a la pell. Penetren a nivell epidèrmic i són les responsables del bronzejat a llarg termini. Són capaces d’alterar el DNA de les cèl·lules i produeixen càncer de pell. Són més intenses a l’estiu.
 • UVA: entre 320 i 400 nm. Entre el 30 i el 50% d’aquests raigs arriben a nivells profunds de la dermis i tot i que tenen menor energia són tan perjudicials com els UVB. Acceleren l’envelliment de la pell, indueixen l’aparició de taques i bronzejat i són les responsables de les al·lèrgies al sol. Poden produir problemes als ulls i a llarg termini també produeixen càncer de pell.

Visible (efecte lluminós): penetren fins a la dermis. Produeixen envelliment prematur i taques.

Infraroja (efecte calorífic): penetren fins a l’hipoderma. És la responsable del cop de calor i la insolació. Augmenten el fotoenvelliment i la degradació del col·lagen. Provoca alteracions a l’ADN cel·lular.

Si hem dit que com més curta és l’ona més intensa és l’energia, els raigs UVC són els més energètics, però els deté la capa d’ozó, situada a uns 30 km de distància de la Terra. Si bé és cert que els UVC no arriben a la superfície terrestre, tots sabem que la capa d’ozó està seriosament amenaçada per les emissions de CFC i que la tendència general observada és d’una disminució del 0,5% anual. Una raó més per anar amb molt de compte amb el sol.

Quins són els FACTORS que influeixen en l’EXPOSICIÓ SOLAR
 • Altitud. La intensitat de les radiacions és més elevada com més gran és l’altitud. Hi ha un 4% més de radiació cada 300 metres.
 • Obliqüitat. Es rep diferent intensitat segons l’angle d’incidència sobre la superfície terrestre.
 • Latitud. En una mateixa estació hi ha diferent obliqüitat dels raigs solars. Als tròpics el sol es troba proper a la verticalitat i per tant les radiacions són més intenses.
 • Estació. La manera com incideix el sol es modifica al llarg de l’any.
 • Clima. Els núvols i la humitat absorbeixen les radiacions. Això no vol dir que els dies ennuvolats no ens haguem de protegir, les radiacions arriben en menor quantitat però hi arriben.
 • Superfície. Part de la radiació solar és absorbida per la superfície, l’altra part es reflexa. La reflexió varia segons la superfície: en neu és del 85%, en sorra seca del 17%, en aigua del 5%, en herba del 3% i en asfalt del 2%.
 • Contaminació. La contaminació, encara que poc, redueix la incidència de la radiació UV.
 • Capa d’ozó. La pèrdua de capa d’ozó és una amenaça per l’augment de les radiacions.

ÍNDEX UV SOLAR mundial
L’índex UV Solar Mundial representa una estimació de la mitjana de la radiació ultraviolada (UV) solar màxima a la superfície de la Terra. Tot i que la intensitat de la radiació UV que arriba arran de terra varia al llarg del dia, té el valor més alt al migdia i en absència de núvols.
El càlcul d’aquest índex permet valorar el grau de nocivitat per a la pell segons les diferents longituds d’ona UV, i fa la mitjana de les variacions de la radiació per períodes de 10 a 30 minuts. S’acostuma a expressar com una predicció de la quantitat màxima de radiació UV perjudicial per a la pell que incidirà en la superfície de la Terra al migdia solar.
Els valors que adopta van de zero cap amunt, i com més alt és l’índex, més alta serà la probabilitat que l’exposició als rajos UV faci mal a la pell i als ulls, i menor el temps que tardarà a provocar-ho.
A molts països propers a l’equador, l’índex UV pot arribar al valor 20 durant l’estiu. A Europa, l’índex no acostuma a superar el 8, encara que a les platges acostuma a ser més alt.

L’índex UV es subdivideix en:
 • exposició baixa (entre 1 i 2)
 • exposició moderada (entre 3 i 5)
 • exposició alta (entre 6 i 7)
 • exposició molt alta (entre 8 i 10)
 • exposició extrema (superior a 10)

Què és l’FPS?
Aquest és un element que s’associa indefectiblement amb els productes de cosmètica solar i que sovint no s’interpreta correctament.
Físicament l’FPS és un número que indica quin és el múltiple de temps a què es pot exposar la pell protegida per aconseguir el mateix efecte eritematós que s’obtindria si no s’hagués aplicat cap protecció.
D’aquesta manera s’evita l’eritema, en comparació amb el mateix temps d’exposició però sense la protecció del filtre solar.
Només dóna informació de la protecció front l’UVB.
Per exemple: si una persona pot exposar-se al sol el primer dia 10 minuts sense tenir vermellors ni cremades, un FPS 15 utilitzat adequadament la protegirà del sol durant 150 minuts (10×15), encara que no és tan precís, perquè hi ha moltes variables que influeixen.
Cada persona ha de saber la seva especial sensibilitat a l’exposició solar i saber el temps que s’hi pot exposar sense risc de cremades. Cal tenir en compte el Fototipus, si es pren medicació fotosensible i els factors de risc de càncer de pell.
Cal recordar doncs que totes les mesures per protegir-nos del sol són poques.

Com ens podem BRONZEJAR correctament?
Des que naixem, tots tenim una capacitat d’adaptació al sol. Aquest és el nostre fototipus. Com més petita sigui aquesta capacitat (en tenen menys les persones de pell clara, o les persones pèl-roges), més reduïda serà la resistència al sol.
Per tant, la resposta a una mateixa radiació serà diferent segons l’individu que la rebi.
Podem dividir la població en 6 grups:

 • Fototipus 1.
  • Pell molt clara, ulls clars i pèl roig.
  • Es crema fàcilment i mai es bronzeja
 • Fototipus 2.
  • Pell clara, ulls blaus o verds i cabell ros.
  • Es crema fàcilment i mai es bronzeja.
 • Fototipus 3.
  • Pell clara, ulls marrons o grisos i cabell castany.
  • Es crema moderadament. Bronzejat amb un to marró clar de forma gradual i uniforme.
 • Fototipus 4.
  • Pell mate, ulls foscos i cabell castany fosc.
  • Quasi mai es crema.  Bronzejat marró mig.
 • Fototipus 5.
  • Pell morena, tipus India, Sud-amèrica, indostànics, gitanos. 
  • Es crema excepcionalment.  Bronzejat marró fosc.
 • Fototipus 6.
  • Pell negra i cabell negre.
  • Mai es crema. Pell negre.  
PROTECTORS RESISTENTS a l’aigua
Un dels aspectes dels fotoprotectors que s’ha de considerar és la capacitat de quedar-se a la pell quan aquesta entra en contacte amb un mitjà humit (l’aigua del mar, de les piscines, o la suor), i això és conseqüència directa del seu excipient.
Aquesta característica s’obté incloent determinats derivats acrílics en la formulació del producte, com per exemple, les silicones.
Hi ha dues classificacions possibles per als productes resistents a l’aigua:
 • Water-resistant: quan el fotoprotector no ha perdut la capacitat protectora (el seu FPS) després de 40 minuts de natació o estada continuada dins l’aigua.
 • Waterproof: quan el fotoprotector actua durant més de 80 minuts després d’entrar en contacte amb l’aigua.
Actualment hi ha protectors wet skin, aquesta nomenclatura no fa referència a la resistència a l’aigua, si no que es refereix a que es poden aplicar sobre la pell mullada.

FILTRES SOLARS
Sovint la radiació solar que arriba a la pell és superior a la que aquesta pot resistir; per tant, cal una protecció addicional. Aquesta és la funció dels filtres solars, que prevenen les cremades i els canvis degeneratius de la pell que causen els rajos ultraviolats.
Segons com actuen, es classifiquen en físics, químics i biològics.
 • Filtres físics: També anomenats minerals o inorgànics. Tenen una funció barrera desviant i dispersant la radiació solar. A més dels rajos ultraviolats, controlen els visibles i l’infraroig. Es toleren molt bé i són molt estables. Són poc cosmètics ja que deixen la pell blanca. Són ideals per nens i per pells hipersensibles. Els més utilitzats són: òxid de zinc, diòxid de titani, mica, òxid de ferro, talc, caolinita.
 • Filtres químics: També anomenats orgànics. Absorbeixen només una part de les radiacions. Capten l’energia i la transformen en una de longitud d’ona diferent. Són menys estables que els físics. Agraden molt perquè són molt cosmètics. Ideals per a adults amb pell sana. Els més coneguts són: PABA (àcid para-amino benzoic) i derivats, cinnamats, salicilats, benzofenones.
 • Filtres biològics: També anomenats antioxidants, reparadors de l’ADN. Poden ser tòpics o orals. Per si sols no són protectors solars perquè el que fan és lluitar contra els radicals lliures que es generen com a conseqüència de les radiacions solars. Els més utilitzats són: Àcid ascòrbic (Vitamina C), tocoferol (Vitamina E), carotenoides (Vitamina A), seleni, Polypodium leucotomos.

El SOL i els NENS
És important ensenyar als nens a protegir-se del sol des de petits, perquè els efectes de la radiació solar són acumulatius i irreversibles. La pell dels nens presenta diferències respecte de la pell dels adults i cal donar-li la protecció adequada.

Així doncs caldrà tenir en compte que:
 • Es recomana no exposar al sol als nens menors de 2 anys.
 • S’han d’evitar les hores centrals del dia. De 12h a 16h.
 • Cal utilitzar una protecció solar específica per a nens.
 • Cal renovar periòdicament el producte, fins i tot si s’està molta estona a l’aigua.
 • És bo protegir-los el cap amb gorres i el cos amb samarretes si tenen la pell molt blanca i sensible.
 • Cal fer-los beure molta aigua.
S’ha d’anar al metge i/o consultar el farmacèutic al mínim senyal de reacció o símptoma estrany a la pell.
Fer èmfasi en realitzar fotoprotecció adequada en nens majors de 10 anys ja que a partir d’aquesta edat disminueix molt l’ús de mesures protectores buscant el bronzejat.

AUTOBRONZEJADORS i productes per a DESPRÉS DEL SOL
La gamma de productes cosmètics solars és molt extensa. A més a més dels protectors hi ha els autobronzejadors i els productes per a després del sol.
Autobronzejadors
Els autobronzejadors contenen preparats capaços de reaccionar amb la queratina i altres proteïnes epidèrmiques donant-los color (atenció!, aquest color no és melanina, per tant, no protegeix). En no intervenir els raigs UV, no contenen protectors.
Tot i així cal aplicar-los amb compte, s’aconsella fer-ho sobre la pell neta fent passades suaus sobretot en les zones més rugoses per tal d’evitar irregularitats en la pigmentació. Després de l’aplicació cal rentar les mans per evitar que els palmells quedin pigmentats.

Productes per a després del sol
Aquests productes són cosmètics que tenen diversos principis actius, que actuen conjuntament amb la finalitat de calmar la cremor cutània i pal·liar i/o corregir les anomalies originades per l’agressió solar.
Els efectes que busquen són: hidratar, refrescar, evitar la inflamació, cicatritzar i regenerar la pell.

Mesures de PROTECCIÓ
Sempre hem de protegir-nos de les radiacions, i hi ha diferents maneres de fer-ho.
Les radiacions ultraviolades del sol es poden combatre fent servir peces de vestir adequades, amb barrets, i sobretot, aplicant adequadament cremes de protecció solar sobre la pell.
Per protegir els ulls quan ens exposem al sol, cal fer servir ulleres amb vidres que absorbeixin la radiació ultraviolada amb el segell CE.
Quan no es disposi d’altres mitjans de protecció, és aconsellable fer servir cremes de protecció solar d’ampli espectre (UVB i UVA), i reduir el temps d’exposició al sol, en comptes d’allargar-lo.
L’aplicació tòpica de les cremes de protecció solar és la més utilitzada per absorbir els rajos UVB, però alguns productes no absorbeixen eficaçment les radiacions UVA, de longitud d’ona més llarga. Si s’utilitza una crema de protecció solar, convé escollir un factor de protecció elevat, i ser conscient que es fa servir per protegir-se del sol, i no per bronzejar-se.

Les propietats reflectores de la superfície del terra incideixen en l’exposició UV.
 • L’herba, les terres i l’aigua reflecteixen menys d’un 10% de la radiació UV incident.
 • La neu fresca reflecteix gairebé un 80%.
 • La sorra entre un 10% i un 25%.
Això indica que l’exposició dels banyistes i els esquiadors als rajos UV és més intensa.

CONSELLS i RECOMANACIONS
Per obtenir un resultat òptim de la utilització d’un fotoprotector, cal seguir aquestes quatre normes bàsiques:
 • Aplicar el fotoprotector a casa 30 minuts abans de l’exposició solar.
 • Fer-ho sobre la pell ben seca.
 • Aplicar la quantitat suficient.
 • Renovació freqüent cada 2 hores i repassar després de cada bany.
Respectades aquestes normes, també caldrà tenir en compte les següents recomanacions:
 • Evitar les polvoritzacions d’aigua durant les exposicions per evitar deshidratacions.
 • Evitar els perfums i les colònies alcohòliques que contenen essències vegetals, perquè són fotosensibilitzants i poden produir irritacions i taques.
 • Triar el fotoprotector més indicat atenent el fototipus.
 • Fer-ne servir, tot i que estigui núvol.
 • No exposar-se al sol entre les 12 i les 16 hores.
 • Protegir-se el cap amb un barret o gorra amb visera; els ulls amb ulleres adequades, i els llavis amb protector labial. Fer una protecció especial per cicatrius o altres zones sensibles.
 • Consultar al dermatòleg davant qualsevol irregularitat a la pell.
 • Beure aigua o líquids per evitar la deshidratació.
 • Determinats medicaments poden provocar reaccions a l’exposició solar. Cal consultar al farmacèutic.
 • Després del sol hidratar la pell amb textures fresques , utilitzar reparadors de l’adn i antioxidants via oral.

SOL ARTIFICIAL
La llum UV emesa per les làmpades UVA causa cremades i envelliment prematur i potencia el risc de desenvolupar càncer cutani.
El desig d’aconseguir un bronzejat ràpid i les exposicions a aquest tipus de sistemes de bronzejat, potencien els efectes negatius dels raigs UVA. Per tot plegat, cal evitar l’ús de cabines solars tret que sigui per prescripció mèdica, ja que hi ha malalties cutànies com la psoriasi per a les quals la radiació UV pot servir de tractament. Tot i així caldrà exigir un equip de radiació i un personal altament qualificats.


Font d’informació: COFB