QUE PUC FER SI PATEIXO INSOMNI

L’insomni és la incapacitat per dormir que altera l’estat de la persona i el seu ritme de vida diürn. És un dels trastorns més freqüent en la població general, però afecta especialment a les dones i degut a l’intens ritme de vida de la nostra societat cada cop es detecten més casos en els homes i en la població infantil.

L’insomni pot manifestar-se com:

 • la dificultat per iniciar el son o per mantenir-lo,
 • però també es pot presentar com un son poc reparador i amb despertar precoç.

La majoria dels adults necessiten entre 7 i 8 hores de son cada nit ja que sinó veurà alterades les seves activitats diürnes (laborals, escolars, personals, etc).


Quins factors poden causar insomni?

Els factors que poden causar-lo són molts.

 • Poden estar relacionats amb una alteració del ritme normal de vida a causa de problemes familiars, laborals, financers, un accident o la mort d’una persona estimada.
 • En altres casos, l’insomni també s’associa a un desordre emocional com ara l’ansietat, la neurosi, la depressió o els síndromes maníacs.
 • Així mateix, les malalties que evolucionen amb dolor, com son l’artritis, l’úlcera gàstrica, la dificultat de respiració en l’emfisema, la febre, entre d’altres, poden alterar el son normal de la persona i promoure el desenvolupament de quadres d’insomni.
 • Cal evitar activitats com veure la televisió, fer ús de mòbils i tablets, etc just abans d’anar a dormir. Son activitats estimulants que provoquen l’enviament d’informació contradictòria al cervell i a la llarga podem arribar a modificar el nostres ritmes circadiaris.
 • Tampoc es recomana realitzar exercici físic intens com a mínim 3 h abans d’anar a dormir ja que pot exercir un efecte estimulant en el nostre organisme.
 • Alguns medicaments també en poden ser la causa de l’insomni, així com l’abstinència de substàncies que creen addicció, com l’alcohol o els narcòtics.
 • Finalment, les alteracions associades a viatges a través de diverses zones horàries (jet lag) o aquelles que es presenten amb el canvi de torns laborals són igualment situacions inductores d’alteració del son.


La importància de tenir un HORARI REGULAR

Un cop establerta la causa d’aquesta alteració del son, convé fomentar uns hàbits que ajudin el pacient a relaxar-se per agafar el son de forma natural.

 • És molt convenient instaurar un horari regular de son i fer durant el dia alguna activitat física suau (com caminar, piscina, bicicleta) que ajudi a trobar-se cansat a l’hora de dormir.
 • Així mateix, cal eliminar begudes amb cafeïna i alcohol, i evitar el tabac.
 • S’ha de procurar que l’entorn de l’habitació sigui l’adequat, sense sorolls excessius, amb prou penombra i amb una temperatura de l’habitació confortable.


L’HÀBIT de DORMIR en els nens

Sovint aconseguir que els nens i les nenes es posin el llit és tota una epopeia!  

Les causes poden ser:

 • L’ansietat del moment de separar-se dels pares.
 • L’intent de controlar el seu entorn.
 • Les migdiades massa llargues.
 • Els jocs bruscs o massa estimulants abans d’anar a dormir.

Sovint aquest insomni s’associa a un mal aprenentatge de l’hàbit de dormir, i cal establir un ritual entorn de l’acció de ficar-se al llit.

Es recomana que:

 • L’hora d’anar a dormir i de llevar-se sigui la mateixa tots els dies, incloent-hi el cap de setmana,
 • Fer un sopar lleuger.
 • Evitar consumir molta quantitat de líquid just abans d’anar a dormir.
 • L’habitació ha d’estar a les fosques i sense elements (joguines, tauletes tàctils, llibres, etc.) que puguin distreure o estimular al nen.


Què passa si DORMO durant el DIA?

En les persones grans l’insomni és freqüent i complex, perquè les persones canvien la distribució de les fases de son amb l’edat.

En ocasions el problema és difícil de resoldre, ja que dormen petites estones durant el dia, i no en un sol període durant la nit.


En tots els casos

 • Cal establir quina és la causa que provoca l’insomni.
 • Si se’n pot abordar la causa, en podrem resoldre la conseqüència, que és l’insomni.
 • Només quan no es pot resoldre i les pautes d’higiene del son comentades abans fracassen, i les alteracions del son continuen afectant de forma important la vida de la persona o la de la seva família, caldrà emprar el tractament farmacològic.


CONSELLS

 • Distreure’s, de manera que això ajudi a oblidar les preocupacions del dia, almenys dues hores abans d’anar-se’n a dormir.
 • No menjar en excés abans d’anar-se’n al llit, però tampoc fer-ho amb gana.
 • Mantenir l’habitació en condicions òptimes per dormir, sense soroll, sense gaire llum, i amb una temperatura confortable.
 • Evitar realitzar activitats estimulants, utilitzar el mòbil, la tauleta tàctil o veure la televisió just abans d’anar a dormir.
 • L’ús de medicaments per ajudar a dormir s’ha de realitzar durant un temps limitat i sempre amb la prescripció del metge o el consell farmacèutic.


Font d’informació: COFB