Tens Astènia Primaveral?

L’astènia primaveral és una sensació de debilitat i falta de vitalitat generalitzada, tant física com intel·lectual, que redueix la capacitat per treballar i fins i tot fer les tasques més senzilles. 

Curiosament, no apareix després de fer un gran esforç, com seria el més normal, sinó que es manifesta quan desenvolupem aquelles activitats que marquen el nostre dia a dia, fins i tot les més senzilles. Encara més, l’astènia es pot manifestar de manera constant, sense que s’hagi fet cap tipus d’esforç. És més freqüent en les dones que en els homes. 


Tipus i causes de l’astènia 

Les causes de l’astènia són molt diverses: 

 • Una situació d’estrès.

 • L'ansietat provocada per les dificultats de la vida.

 • Una situació de depressió.

 • També pot tenir l’origen en una malaltia orgànica (alteracions cardíaques, pulmonars, infeccions de tot tipus i moltes altres). 

L’astènia d’origen orgànic és la més aguda i la que té símptomes més concrets. 

L’anomenada astènia primaveral és la que afecta un nombre més gran de persones. Totes presenten clars símptomes de fatiga durant aquesta estació. Les causes d’aquest fenomen no es coneixen amb exactitud però es creu que poden estar relacionades amb el canvi climatològic o, en les persones propenses, amb els processos al·lèrgics tan freqüents en aquesta època de l’any. 

Aquest tipus d’astènia, de caràcter lleu, dóna lloc a símptomes poc alarmants i de curta durada, i remet normalment al cap d’uns dies sense que es necessiti cap tractament. En cas que no desaparegui en poques setmanes, el més convenient és anar al metge per obtenir un diagnòstic precís. 


Quan l’astènia no té una causa orgànica coneguda (ja que en aquest cas cal tractar la malaltia que l’ocasiona) cal intentar alleujar-ne o disminuir-ne els símptomes. 


És recomanable:

 • Respectar les hores de son, 

 • Fer exercici físic moderat 

 • Portar una dieta sana i equilibrada. L'ajust nutricional proporcionarà al nostre organisme proteïnes, hidrats de carboni, greixos, sals minerals, vitamines i aigua. En determinades ocasions no n’hi ha prou amb l’aportament d’una dieta variada, i cal recórrer a una aportació vitamínica o mineral complementària. 

En cap cas, els suplements vitamínics i de minerals poden transformar una dieta poc equilibrada en saludable. 

Quan la sensació de cansament es prolonga durant més de sis mesos, cosa poc freqüent, i no hi ha cap problema físic ni psicològic que pugui ser el causant del nostre estat, és possible que ens estiguem enfrontant a un cas de fatiga crònica. Aquesta malaltia té una evolució a llarg termini i, tot i que presenta millories i remissions, comporta un alt grau d’incapacitat física per portar a terme les activitats corrents. 


Cal tenir en compte: 

 • L’astènia és una sensació de fatiga i debilitat generalitzades els símptomes de la qual són molt diversos. 

 • Els símptomes més freqüents són: alteració de l’estat general, fatiga intel·lectual amb dificultat de concentració i trastorns de la memòria, trastorns del son i alteracions de la gana. 

 • L’astènia es presenta especialment entre els 20 i els 50 anys, i afecta més les dones que els homes. De vegades és símptoma d’altres malalties com la depressió o l’anèmia. 

 • La primavera és l’època de l’any amb un nombre més gran de persones afectades. 

 • Malgrat la seva gran incidència, l’astènia primaveral és de caràcter lleu i remet al cap de pocs dies sense necessitat de tractament. 

Font d'informació: COFB