Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics

El Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics és una iniciativa europea de salut pública anual que se celebra el 18 de novembre; el seu objectiu és sensibilitzar sobre l'amenaça que la resistència als antibiòtics suposa per a la salut pública i fomentar-ne l'ús prudent.

El lema d'aquest any és: “Antibiòtics, protegir-nos és la seva feina. La teva, fer-los servir bé”

Què és un antibiòtic?

Un antibiòtic és un medicament destinat a posar fi a processos infecciosos produïts per un determinat tipus d'agents microbians, els bacteris. De la mateixa manera que hi ha múltiples espècies de bacteris capaços de provocar malalties en persones i animals, hi ha una àmplia varietat d'antibiòtics que actuen amb cert grau de selectivitat davant d'aquests bacteris. L'objectiu terapèutic de l'antibiòtic és ajudar l'organisme en la seva lluita biològica davant dels bacteris causants de la infecció.

Hi ha moltes classes d'antibiòtics, que actuen de formes diferents i sobre grups diversos de bacteris patògens. Per això, és fonamental que prèviament a la utilització d'un antibiòtic es dugui a terme un diagnòstic mèdic precís, per determinar quin és l'abast de la infecció, el possible agent microbià causal i el tractament més adequat, tenint en compte també altres aspectes específics del pacient.

Quan he de prendre antibiòtics?

Els antibiòtics no curen les infeccions causades per virus, com el refredat comú o la grip, i únicament són eficaços per combatre les infeccions bacterianes.

El diagnòstic correcte i la decisió respecte de la necessitat d'administrar antibiòtics són competència exclusiva dels metges.

Les dades més recents confirmen que el nombre de pacients infectats per bacteris resistents creix a tota la Unió Europea, i que la resistència als antibiòtics és una seriosa amenaça per a la salut pública.

Usar amb prudència els antibiòtics pot ajudar a aturar el desenvolupament de bacteris resistents i aconseguir que els antibiòtics mantinguin la seva eficàcia per a properes generacions.

Si fem servir malament els antibiòtics, estem posant en perill la salut de tots: la de les persones, la dels animals, però també la del medi ambient.

Consells per a l'ús prudent d'antibiòtics

  • En cas de patir una infecció cal acudir sempre al metge, en ser el professional que us indicarà si la malaltia està produïda per un bacteri i us prescriurà l'antibiòtic adequat per a la infecció.
  • Cal tenir en compte que malalties com la grip i certes infeccions de coll són produïdes per virus i l'ús d'antibiòtics no és eficaç.
  • És especialment important complir el tractament complet, encara que millori abans. Si s'interromp el tractament de forma prematura, es corre el risc que el bacteri patògen torni a créixer i multiplicar-se, produint així una infecció encara més greu.
  • La durada del tractament vindrà especificada a la recepta mèdica. Generalment, la majoria dels tractaments s'estableixen per períodes d'entre 5 i 10 dies.
  • És essencial prendre la quantitat correcta de medicament i cada dosi a lhora adequada.
  • Els antibiòtics són generalment fàrmacs segurs, encara que, com tot medicament, poden produir reaccions adverses. L'al·lèrgia és un dels efectes adversos més coneguts, encara que no dels més freqüents. El pacient ha d'estar informat si és al·lèrgic i portar sempre una targeta o medalla que ho indiqui.
  • Altres efectes adversos es produeixen per la destrucció, a més dels bacteris patògens, de bacteris beneficiosos que es troben formant part de la flora intestinal. Això pot ocasionar mal d'estómac, diarrea, infeccions vaginals i altres problemes.